องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ ทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ออกหน่วยเคลื่อนที่ อ.พุทธมณฑลนายภาคย์  กิจจำเนียร  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ร.บ. และคณะพนักงาน ผศ.ร.บ. ออกหน่วย
สงเคราะห์เคลื่อนที่ให้บริการ และการสงเคราะห์พร้อมบรรยายสิทธิต่างๆ แก่ทหารผ่านศึก
ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล  จว.นครปฐม  เมื่อ 25 ก.ค. 61

พลฯ พอน  หลำรอด  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3  เลขที่ 80116/23  อายุ 94 ปี  
ชราภาพ  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 84  หมู่ 5  ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล  จว.นครปฐม

พลฯ จุน  เงียบสงัด  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3  เลขที่ 33315/54  อายุ 69 ปี  
ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้าย  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 16/2  หมู่ 2  ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล
จว.นครปฐม

สงเคราะห์เคลื่อนที่ อำเภอสามพราน
นางพิชญากร  วิลัยทรัพย์  ผช.หส.ผศ.ร.บ.  และคณะพนักงาน ผศ.ร.บ. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้บริการ    
และการสงเคราะห์พร้อมบรรยายสิทธิต่างๆ แก่ ทหารผ่านศึก ณ ที่ว่าการอำเภอสามพราน อำเภอสามพราน 
จว.นครปฐม  เมื่อ ๑๗ ก.ค. ๖๑


พลฯ กิม  มังกรสวัสดิ์  อายุ ๑๐๒ ปี  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒  เลขที่ ๐๐๐๙๓๘๙/๑๓ 
เสียชีวิต  (มอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ)  ณ วัดท่าพูด  ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จว.นครปฐมนางพิชญากร  วิลัยทรัพย์  ผช.หส.ผศ.ร.บ.  และคณะพนักงาน ผศ.ร.บ. ตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. และพบผู้ว่าจ้าง
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตำบลท่าตลาด  อำเภอสามพราน  จว.นครปฐม  
เมื่อ ๑๗ ก.ค. ๖๑นางพิชญากร  วิลัยทรัพย์  ผช.หส.ผศ.ร.บ.  และคณะพนักงาน ผศ.ร.บ. ตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. และพบผู้ว่าจ้าง
ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน  ตำบลท่าตลาด  อำเภอสามพราน  จว.นครปฐม  
เมื่อ ๑๗ ก.ค. ๖๑นางพิชญากร  วิลัยทรัพย์  ผช.หส.ผศ.ร.บ.  และคณะพนักงาน ผศ.ร.บ. ตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. และพบผู้ว่าจ้าง
ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสามพราน  ตำบลท่าตลาด  อำเภอสามพราน  
จว.นครปฐม  เมื่อ ๑๗ ก.ค. ๖๑นางพิชญากร  วิลัยทรัพย์  ผช.หส.ผศ.ร.บ.  และคณะพนักงาน ผศ.ร.บ. ตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. และพบผู้ว่าจ้าง
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๒  ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จว.นครปฐม  เมื่อ ๑๗ ก.ค. ๖๑

สงเคราะห์เคลื่อนที่ อ.กำแพงแสน

นางพิชญากร  วิลัยทรัพย์  ผช.หส.ผศ.ร.บ. และคณะพนักงาน ผศ.ร.บ. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ให้บริการและการสงเคราะห์พร้อมบรรยายสิทธิต่างๆ แก่ ทหารผ่านศึก ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน จว.นครปฐม  เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๖๑


พลฯ บุญ  สระทองอุ่น  ทหารผ่านศึก ฯ  บัตรชั้นที่  ๔  เลขที่ ๓๑๔๐๖/๑๖  อายุ  ๙๑  ปี  ชราภาพ
ภูมิลำเนาบ้านเลขที่  ๗๔  หมู่  ๖  ตำบลสระพัฒนา  อำเภอกำแพงแสน  จว.นครปฐม  
มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว


พลฯ แดง  ดอนจิ๋วไพร  ทหารผ่านศึก ฯ  บัตรชั้นที่  ๔  เลขที่ ๒๘๕๑๒/๑๖  อายุ  ๙๖  ปี  ชราภาพ
ภูมิลำเนาบ้านเลขที่  ๑๐  หมู่  ๗  ตำบลห้วยม่วง  อำเภอกำแพงแสน  จว.นครปฐม
มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว

สงเคราะห์เคลื่อนที่ อ.จอมบึงนางพิชญากร  วิลัยทรัพย์  ผช.หส.ผศ.ร.บ.  และคณะพนักงาน ผศ.ร.บ. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้บริการ
และการสงเคราะห์พร้อมบรรยายสิทธิต่างๆ แก่ ทหารผ่านศึก ณ ที่ว่าการอำเภอจอมบึง  อำเภอจอมบึง
จว.ราชบุรี  เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๑


พลฯ เรือน  มีประเสริฐ  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๔  เลขที่ ๐๐๓๘๖๐๓/๑๗ อายุ ๙๙ ปี
ชราภาพนอนติดเตียง  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑  ตำบลเบิกไพร  อำเภอจอมบึง  จว.ราชบุรี
มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว


สมาชิก สุทา  นาญาติ  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๓  เลขที่ ๐๐๒๕๔๗๑/๓๓ อายุ ๘๓ ปี
ชราภาพ  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๒๑๐  หมู่ที่ ๑  ตำบลเบิกไพร  อำเภอจอมบึง  จว.ราชบุรี
มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวนางพิชญากร  วิลัยทรัพย์  ผช.หส.ผศ.ร.บ.  และคณะพนักงาน ผศ.ร.บ. ตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ.
ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อำเภอจอมบึง  จว.ราชบุรี  เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๑
นางพิชญากร  วิลัยทรัพย์  ผช.หส.ผศ.ร.บ.  และคณะพนักงาน ผศ.ร.บ. ตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. และพบผู้ว่าจ้าง
ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง  อำเภอจอมบึง  จว.ราชบุรี  เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๑

สงเคราะห์เคลื่อนที่ อ.บ้านแหลม
นางพิชญากร  วิลัยทรัพย์  ผช.หส.ผศ.ร.บ.  และคณะพนักงาน ผศ.ร.บ. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้บริการ 
และการสงเคราะห์พร้อมบรรยายสิทธิต่างๆ แก่ ทหารผ่านศึก ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม                
อำเภอบ้านแหลม  จว.เพชรบุรี  เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๑


พลฯ พลอย  ลิ้นจี่  อายุ ๘๖ ปี  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒  เลขที่ ๐๐๓๒๓๗๓/๑๗           
พิการขาซ้ายขาดเหนือเข่า  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๑๓  หมู่ที่ ๑  ตำบลหนองชุมพล  อำเภอเขาย้อย  จว.เพชรบุรี  
มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว


พลฯ ใบ  เอี่ยมศรี  อายุ ๙๖ ปี  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๔  เลขที่ ๐๐๕๘๖๖๑/๑๙           
ชราภาพ  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๗๙  หมู่ที่ ๕  ตำบลบางเค็ม  อำเภอเขาย้อย  จว.เพชรบุรี  
มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว

สงเคราะห์เคลื่อนที่ อ.บางเลนนายภาคย์  กิจจำเนียร  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ร.บ.  และคณะพนักงาน ผศ.ร.บ. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ให้บริการ และการสงเคราะห์พร้อมบรรยายสิทธิต่างๆ แก่ ทหารผ่านศึก ณ ที่ว่าการอำเภอบางเลน     
อำเภอบางเลน  จว.นครปฐม  เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

สงเคราะห์เคลื่อนที่ อ.บางแพนางสาวสุดใจ  ส้มโอหวาน หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ร.บ.  และคณะพนักงาน ผศ.ร.บ. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้บริการ และการสงเคราะห์พร้อมบรรยายสิทธิต่างๆ แก่ ทหารผ่านศึก ณ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ  
อำเภอปากท่อ จว.ราชบุรี  เมื่อ ๑๙ มิ.ย. ๖๑


พลฯ สำราญ  กวยเนียม  อายุ ๙๐ ปี  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒  เลขที่ ๐๐๐๖๖๓๘/๑๓           
ชราภาพ  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๑๒๔  หมู่ที่ ๓  ตำบลหัวโพ  อำเภอบางแพ  จว.ราชบุรี  
มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว


พลฯ สำรวย  อ่อนกูล  อายุ ๗๔ ปี  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๓  เลขที่ ๐๐๐๖๘๖๔/๒๘           
ชราภาพ  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๑๐๘  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลโพหัก  อำเภอบางแพ  จว.ราชบุรี  
มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว


นางลำไย  แก้วยิ้ม  อายุ ๘๓ ปี ครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑  เลขที่ ๐๐๒๓๕๔๐/๒๖                   
ป่วยนอนติดเตียง  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๘๐  หมู่ที่ ๗  ตำบลโพหัก  อำเภอบางแพ  จว.ราชบุรี
มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว