70 ปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ขอเชิญ ร่วมบริจาคกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก “ร้อยดวงใจเสียสละ เพื่อผู้เสียสละ” บริจาคครั้งละ 100.- บาท พิมพ์ *948*5557*100# กดโทรออก

ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ อ.แก่งกระจาน

นางพิชญากร  วิลัยทรัพย์  ผช.หส.ผศ.ร.บ. และคณะพนักงาน ผศ.ร.บ.  ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ให้บริการ และการสงเคราะห์พร้อมบรรยายสิทธิต่างๆ แก่ทหารผ่านศึก  ณ  ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน 
อำเภอแก่งกระจาน  จว.เพชรบุรี  เมื่อ  8  มี.ค. 61ส.อ.ประหยัด  นนทะสุต  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒ เลขที่ ๐๐๗๙๘๓๗/๔๖ อายุ ๘๑ ปีพิการตาบอด  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๑๘๐/๑  หมู่ที่ ๑ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จว.เพชรบุรีนางพิชญากร  วิลัยทรัพย์  ผช.หส.ผศ.ร.บ. และคณะพนักงาน ผศ.ร.บ.  ตรวจเยี่ยม  รปภ.อผศ.
ณ  โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน  จว.เพชรบุรี  เมื่อ  8  มี.ค. 61นางพิชญากร  วิลัยทรัพย์  ผช.หส.ผศ.ร.บ. และคณะพนักงาน ผศ.ร.บ.  ตรวจเยี่ยม  รปภ.อผศ.
และพบผู้ว่าจ้าง  ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน  จว.เพชรบุรี  เมื่อ  8  มี.ค. 61


๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ “วันทหารผ่านศึก”
พิธีทางศาสนา ๓ กุมภาพันธ์ " วันทหารผ่านศึก "
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.๑๖/หส.ผศ.ร.บ. เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา ๓ กุมภาพันธ์ " วันทหารผ่านศึก "
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.๑๖/หส.ผศ.ร.บ. เป็นประธานประธานเครือข่ายทหารผ่านศึก ๒๘ อำเภอ วางพวงมาลา

ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดราชบุรี วางพวงมาลา
พิธีสวนสนาม เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ " วันทหารผ่านศึก "
พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.๑๖/หส.ผศ.ร.บ. เป็นประธานคณะนักเรียนจ่าอากาศ รุ่นที่ ๒๕๒๑ 
นำโดย พลอากาศตรี โชคดี สมจิตต์
ราชองครักษ์ประจำพระองค์ กรมราชองครักษ์ และกองทุนเมธาวี
มอบทุนการศึกษาบุตรทหารผ่านศึกยากจน และมอบเงินช่วยเหลือ
ทหารผ่านศึกพิการยากจน ๓ กุมภาพันธ์ " วันทหารผ่านศึก "
จัดเลี้ยงโต๊ะจีนทหารผ่านศึก และครอบครัว
๓ กุมภาพันธ์ " วันทหารผ่านศึก "