ผศ.ร.บ. ขอเชิญแกนนำทหารผ่านศึก และสัสดีในพื้นที่ ร่วมสัมมนาความร่วมมือระหว่างแกนนำทหารผ่านศึก และสัสดี วันที่ 22 ธันวาคม 2560

มอบเงินบริจาคของ พล.อ.ชูศิลป์ คุณาไทย อดีต ผอ.อผศ. แก่ครอบครัวของ อส.ทพ.พิทักคมศิต ศักดิ์วิเศษสมนายไสว ม่วงศรี รอง หส.ผศ.ร.บ. มอบเงินบริจาคของ พล.อ.ชูศิลป์ คุณาไทย อดีต ผอ.อผศ.                  แก่ครอบครัวของ อส.ทพ.พิทักคมศิต ศักดิ์วิเศษสม ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

ร่วมงานฌาปนกิจศพ พลฯ น้อย กลิ่นสุคนธ์
นายไสว  ม่วงศรี  รอง หส.ผศ.ร.บ.  และ  นางสาวสุดใจ  ส้มโอหวาน  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ร.บ. 
ร่วมงานฌาปนกิจศพ  พลฯ น้อย  กลิ่นสุคนธ์  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๒
เลขที่ ๐๐๕๒๘๒๔/๒๕  ณ วัดหนองปรง ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ อ.โพธาราม


นายไสว  ม่วงศรี  รอง หส.ผศ.ร.บ.  และคณะพนักงาน ผศ.ร.บ.  ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ให้บริการ  และการสงเคราะห์พร้อมบรรยายสิทธิต่างๆ แก่ทหารผ่านศึก  ณ  ที่ว่าการอำเภอโพธาราม  อำเภอโพธาราม  จว.ราชบุรี  เมื่อ  7  ธ.ค. 60
พลฯ เงิน  เม่งผ่อง  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ  บัตรชั้นที่ 2  เลขที่  35636/18  อายุ  93  ปี 
ชราภาพ  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่  43  หมู่ 3  ตำบลดอนกระเบื่้อง  อำเภอโพธาราม  จว.ราชบุรี
พลฯ กันยา  อาจหาญ  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ  บัตรชั้นที่ 4  เลขที่  ป.31134/22  อายุ  61  ปี 
ป่วยเป็นอัมพฤกษ์  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่  92  หมู่ 9  ตำบลนางแก้ว  อำเภอโพธาราม  จว.ราชบุรี

นายไสว  ม่วงศรี  รอง หส.ผศ.ร.บ.  และคณะพนักงาน ผศ.ร.บ.  ตรวจเยี่ยม  รปภ.อผศ.
และพบผู้ว่าจ้าง  ณ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาโพธาราม 
อำเภอโพธาราม  จว.ราชบุรี  เมื่อ  7  ธ.ค. 60
นายไสว  ม่วงศรี  รอง หส.ผศ.ร.บ.  และคณะพนักงาน ผศ.ร.บ.  ตรวจเยี่ยม  รปภ.อผศ.
ณ  โรงพยาบาลโพธาราม  อำเภอโพธาราม  จว.ราชบุรี  เมื่อ  7  ธ.ค. 60

เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกฯ ราย สิบเอก ชอล สุขาภิรมย์วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๐  นางพิชญากร  วิลัยทรัพย์  ผช.หส.ผศ.ร.บ.  และ  นายพิพัฒน์พล  ทับไกร  พนักงานสวัสดิการ  ออกเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกฯ ราย สิบตรี ชอล  สุขาภิรมย์  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๒  เลขที่  ๐๐๕๒๔๙๗/๒๕  อายุ ๘๖ ปี ชราภาพ ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๒๕๖/๒๙๑ ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี

เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกฯ ราย อาสาสมัครทหารพราน วีม คุ้มฮะ


วันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๐  นายไสว  ม่วงศรี  รอง หส.ผศ.ร.บ.  และ  นางสาวสุดใจ  ส้มโอหวาน  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ร.บ. ออกเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกฯ ราย อส.ทพ.วีม  คุ็มฮะ  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑  เลขที่ ๐๐๐๓๘๑๗/๓๕ อายุ ๖๔ ปี  พิการขาขวาขาด  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๑๑๙  ม.๕ ต.จอมบึง  อ.จอมบึง  จว.ราชบุรี 

จัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
นางพิชญากร วิลัยทรัพย์ ผช.หส.ผศ.ร.บ. และคณะ จัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ในวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๐

จัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
นางพิชญากร วิลัยทรัพย์ ผช.หส.ผศ.ร.บ. และคณะ จัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี          ในวันที่ ๗ พ.ย. ๖๐